Our Right to Life

WAR forces people to leave their lands, their homes, their livelihoods.
Yet, many of us resist, because we love our land, our water, our way of life.
We resist, because we strongly believe the rights to use and manage lands,
territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are
in the hands of those of us who produce food.

Suleiman Hammad, Palestinian farmer, was brutally killed for believing this, for resisting the occupation of his land.

Meer lezen

Duurzame Landbouw als wetenschap, praktijk en sociale beweging

Agroecologie
Boekje ‘Het Echte Werk’. Download pdf hier

De term agroecologie, komt van twee wetenschappelijke disciplines: agronomy en ecology. Agronomie, of landbouwkunde, is de wetenschap met betrekking tot het verbeteren van de landbouw. Ecologie bestudeert de dynamiek van ecosystemen. De combinatie – agroecologie – betekent dus het observeren en leren van ecosystemen, het samenwerken met de natuur, om zo voedsel en andere landbouwproducten te produceren op een daadwerkelijk duurzame manier. Lokaal, met de natuur en de seizoenen mee, en een zo veel mogelijk gesloten kringloop (korte keten).

Meer lezen

Interview met Prof. Jan Douwe van der Ploeg

 

Is er nog wel ‘peasant agriculture‘ (‘boerenlandbouw’) in Europa?

Of is dit vooral vervangen door wat Jan Douwe ‘ondernemerslandbouw’ noemt: landbouw die de boerderij als financiele operatie ziet met maar één doel: zo veel mogelijk goedkoop voedsel produceren om zo veel mogelijk geld te verdienen. Het lijkt erop dat er een trend gaande is van schaalvergroting en dat voedsel steeds meer in de ongereguleerde vrije markt terecht komt, ondanks waarschuwingen van boeren zelf. Hoe kan het toch dat er op dit moment zeven boeren per dag verdwijnen in Nederland en bedrijven ondertussen steeds grootser worden (CBS)? Is dit een trend van vooruitgang of zitten hier verborgen interesses achter? Boerengroep ging op onderzoek uit en vond een interessant antwoord van Jan Douwe van der Ploeg. Zie hier ons interview:

(Klink voor Nederlandse ondertiteling op ‘cc’)

Meer lezen