Our Right to Life

WAR forces people to leave their lands, their homes, their livelihoods.
Yet, many of us resist, because we love our land, our water, our way of life.
We resist, because we strongly believe the rights to use and manage lands,
territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are
in the hands of those of us who produce food.

Suleiman Hammad, Palestinian farmer, was brutally killed for believing this, for resisting the occupation of his land.

Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Our Right to Life

Duurzame Landbouw als wetenschap, praktijk en sociale beweging

Agroecologie

Boekje ‘Het Echte Werk’. Download pdf hier

De term agroecologie, komt van twee wetenschappelijke disciplines: agronomy en ecology. Agronomie, of landbouwkunde, is de wetenschap met betrekking tot het verbeteren van de landbouw. Ecologie bestudeert de dynamiek van ecosystemen. De combinatie – agroecologie – betekent dus het observeren en leren van ecosystemen, het samenwerken met de natuur, om zo voedsel en andere landbouwproducten te produceren op een daadwerkelijk duurzame manier. Lokaal, met de natuur en de seizoenen mee, en een zo veel mogelijk gesloten kringloop (korte keten). Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Duurzame Landbouw als wetenschap, praktijk en sociale beweging

2 febr: Algemeen Overleg Biotechnologie

GMO

Vandaag vindt het Algemeen Overleg Biotechnologie plaats. Nina Holland (Corporate Europe Observatory (CEO)), schreef een brief aan de Kamer om enkele punten onder de aandacht te brengen: Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on 2 febr: Algemeen Overleg Biotechnologie

Interview met Prof. Jan Douwe van der Ploeg

 

Is er nog wel ‘peasant agriculture‘ (‘boerenlandbouw’) in Europa?

Of is dit vooral vervangen door wat Jan Douwe ‘ondernemerslandbouw’ noemt: landbouw die de boerderij als financiele operatie ziet met maar één doel: zo veel mogelijk goedkoop voedsel produceren om zo veel mogelijk geld te verdienen. Het lijkt erop dat er een trend gaande is van schaalvergroting en dat voedsel steeds meer in de ongereguleerde vrije markt terecht komt, ondanks waarschuwingen van boeren zelf. Hoe kan het toch dat er op dit moment zeven boeren per dag verdwijnen in Nederland en bedrijven ondertussen steeds grootser worden (CBS)? Is dit een trend van vooruitgang of zitten hier verborgen interesses achter? Boerengroep ging op onderzoek uit en vond een interessant antwoord van Jan Douwe van der Ploeg. Zie hier ons interview:

(Klink voor Nederlandse ondertiteling op ‘cc’) Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Interview met Prof. Jan Douwe van der Ploeg

Excursion Organic dairy farm Veld en Beek

11-excursion-veld-en-beek

There’s a lot going on with farming in the Netherlands, especially now the milk quota is off. The milk price decreased, making it more and more difficult for farmers to survive. Every day, 7 farms have to stop in the Netherlands, partly because of this problem. Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Excursion Organic dairy farm Veld en Beek

Illegal Mining in Ghana

16-illegal-mining-alex

The second event organized by Boerengroep intern Alex Adugyamfi was about illegal mining in his country, Ghana. Below you can read the report of this event. Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Illegal Mining in Ghana

The power of inspiration

kheri-fei-2016

Today my heart filled with joy! In the midst of farms disappearing, fighting land grabs, soil erosion, low prices and rising costs – a new generation stands up. We all contribute little but very important steps. Why? Because we inspire, we connect, we share across borders, nationalities, genders, religions. We all see hope, we all plant our seeds, one by one. These people are my heroes, Kheri is my hero. I want to share his message with you all: Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on The power of inspiration

‘Onderzoek van de WUR is gestuurd’

2014-03-05 16:30:29 ROTTERDAM - Een beeld van Vrouwe Justitia ANP XTRA ROOS KOOLE

Het ogenschijnlijk wetenschappelijke onderzoek van de WUR, was eigenlijk een door het bedrijfsleven gestuurd onderzoek. Dat was de conclusie van dagblad Trouw. Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on ‘Onderzoek van de WUR is gestuurd’

Voedselsoevereiniteit zet diepere wortels in Europa

30

De strijd voor een eerlijke een duurzame toekomst voor ons voedselsysteem is een flinke sprong vooruit gegaan, was de conclusie van het grootste Europese forum voor voedselsoevereiniteit ooit. Van 26 tot 30 oktober vond het tweede Nyeleni Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit plaats in Cluj Napoca, Roemenië. DOOR: ELSKE HAGERAATS Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Voedselsoevereiniteit zet diepere wortels in Europa

Food4All 2016

food4all-2016

It all started as critique on the ‘Food4You‘ festival of the Wageningen University. We believe that food should be for all of us, the food system in the hands of all of us. And so, the Food4All festival was born. And where Food4You died off, our Food4All is still alive and kicking, every year! We have made a selection of wonderful movies for you, that we will show at the Movie-W film theatre in Wageningen.

Zie ook Movie-W

On Wednesday 23rd November, there will also be a short movie about the Nyeleni Food Sovereignty Forum 2016! Don’t miss it!

Posted in Activities | Comments Off on Food4All 2016