Thesis Topics

Consument aan het roer (Msc thesis of ACT onderwerp) De consumenten coöperatie CC² wil consumenten meer stem geven in het regional aanbod van duurzaam voedsel. Op verzoek van de consumenten coöperatie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van Buys & Ko en draagvlak voor regionalevoedsel strategieën onder consumenten en potentiele consumenten. Daarvoor zoeken … Read more

Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry

over de kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee Op donderdagavond 19 april organiseert de Boerengroep i.s.m. de Studiekring Biologische Landbouw een symposium over het buiten houden van dieren. Verschillende experts (WUR, Friesland Campina, Stichting Weidegang, Puregraze), innovatieve boeren (o.a. van Buitengewone Varkens ) en studenten gaan in op de betekenis voor het welzijn en … Read more