Monthly Archives: April 2012

Thesis Topics

Consument aan het roer (Msc thesis of ACT onderwerp) De consumenten coöperatie CC² wil consumenten meer stem geven in het regional aanbod van duurzaam voedsel. Op verzoek van de consumenten coöperatie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van … Continue reading

Posted in Research | Comments Off on Thesis Topics

Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry

over de kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee Op donderdagavond 19 april organiseert de Boerengroep i.s.m. de Studiekring Biologische Landbouw een symposium over het buiten houden van dieren. Verschillende experts (WUR, Friesland Campina, Stichting Weidegang, Puregraze), innovatieve … Continue reading

Posted in Activities | Comments Off on Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry