The power of inspiration

kheri-fei-2016

Today my heart filled with joy! In the midst of farms disappearing, fighting land grabs, soil erosion, low prices and rising costs – a new generation stands up. We all contribute little but very important steps. Why? Because we inspire, we connect, we share across borders, nationalities, genders, religions. We all see hope, we all plant our seeds, one by one. These people are my heroes, Kheri is my hero. I want to share his message with you all:

Read more

Voedselsoevereiniteit zet diepere wortels in Europa

30

De strijd voor een eerlijke een duurzame toekomst voor ons voedselsysteem is een flinke sprong vooruit gegaan, was de conclusie van het grootste Europese forum voor voedselsoevereiniteit ooit. Van 26 tot 30 oktober vond het tweede Nyeleni Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit plaats in Cluj Napoca, Roemenië. DOOR: ELSKE HAGERAATS

Read more

Food4All 2016

It all started as critique on the ‘Food4You‘ festival of the Wageningen University. We believe that food should be for all of us, the food system in the hands of all of us. And so, the Food4All festival was born. And where Food4You died off, our Food4All is still alive and kicking, every year! We … Read more

6 Okt: Demonstratie Den Haag, Grondgebonden Melkveehouders

grondig

Oproep Milieudefensie en boerenorganistie Netwerk GRONDig:

Om het te veel aan fosfaat, dat schadelijk is voor natuur en milieu, in Nederland terug te dringen heeft Van Dam een wet opgesteld om de melkveehouderij te laten krimpen. Krimp vinden wij een goede zaak, maar dan wel alleen voor de intensieve bedrijven. Als het aan Van Dam ligt zijn straks ook biologische melkveehouders en grondgebonden boerenbedrijven de dupe.

Read more

Oct 13: Silent Land

poster-silent-land

In Cambodia, more and more fertile land is being taken by big Industrial agriculture. Family farmers (peasants) are fighting for their land rights in order to contribute to the food sovereignty in their country. Who has the answer to feed the growing world population? Silent Land shows the stories behind this dilemma. A film by Jan van den Berg.

Read more

Naar een beter voedsel- EN landbouwbeleid

abc

Vorig najaar (nog onder staatssecretaris Dijksma en ondertekend door minister Ploumen) stuurde de regering een brief aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid (download hier). Daarin werden het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de voedselagenda van het kabinet verder vorm te geven. ABC is ingegaan op deze uitnodiging. Wij zullen onze landbouwvisie sturen naar de staatssecretaris en de minister, naar fracties (m.n. landbouw woordvoerders) en besturen (programcommissies) van politieke partijen, en NGO’s.

Read more