Dancing with horned ladies

What happens if you stop using antibiotics? If you do not vaccinate your cows at all? And what happens if you make cheese from raw milk?

Farmers Jan Dirk and Irene van de Voort asked these questions, since they don’t believe in technical solutions which they see as causing more problems. When in 2004 they quit using antibiotics they discover how bad the cows are. The beginning of a long search towards a natural cycle.

New questions arise like how to make soil, grass, and cow healthy again. For their answers they start from the idea that everything can be found in nature and solutions will have to be found there. With experiments, recovering lost knowledge, innovations, and with learning by trial-and-error, they manage to recover the natural cycle.

The result is a unique farm, free of antibiotics, where healthy cows live without vaccinations, in an ecological balanced field which keeps surprising scientists, and where cheese is made which restaurants offer as exquisite food.

“Dancing with Horned Ladies” is an intriguing portrait of a farmers’ couple that makes a difference in a world of money, rules and procedures.

Farmers Irene or Jan Dirk van de Voort will be present to answer some of your questions.

What: Documentary, by Onno Gerritse, 2013, 54 min, Dutch spoken, English subtitles, with one of the two farmers present to answer questions.
When: Saturday June 8 at 19:00 and Monday June 10 at 20:30
Where: in Movie-W Wageningen
Organisation:
Movie-W, Boerengroep and Buys&Ko

Dansen met Gehoornde Dames

Wat gebeurt er als je stopt met antibiotica? Als je zelfs de koeien helemaal niet meer vaccineert? En wat gebeurt er als je van rauwe melk kaas maakt zoals vrijwel nergens in Nederland meer voorkomt?

Jan Dirk en Irene van de Voort vroegen zich dat als boerenstel ook af, want ze geloven niet meer in de technologie oplossingen die ze als een opstapeling van problemen zien. Als ze in 2004 stoppen met antibiotica wordt pas echt duidelijk hoe slecht de koeien er voor staan. Het begin van een lange zoektocht op weg naar een oorspronkelijke kringloop.

Nieuwe vragen worden hen opgeworpen als hoe krijg je de grond, het gras en de koe weer gezond. Voor het zoeken naar antwoorden hanteren ze de stelregel dat alles in de natuur zit en daar dus de oplossingen gevonden moeten worden. Met experimenteren, verloren kennis ophalen, met innoveren, maar vooral met vallen en opstaan weten ze de kringloop te herstellen.

Het resultaat is een uniek antibioticavrij-bedrijf waar gezonde koeien leven zonder inentingen, een ecologisch evenwicht weiland waar de wetenschap versteld van staat en waar een kaas gemaakt wordt die bij de beste restaurants als delicatesse op het menu staat.

“Dansen met Gehoornde Dames” is een indringend portret van een boerenstel dat het verschil maakt in een wereld die overgenomen is door geld, regels en procedures.


Wat:
Documentaire, door Onno Gerritse, 2013, 54 min, Nederlands gesproken, Engels ondertiteld
Wanneer:
8 en 10 Juni
Waar: in Movie-W Wageningen
Organisatie:
Movie-W, Boerengroep en Buys&Ko