December 3: Melkquotum eraf en nu?

2015, het melkquotum verdwijnt. Maar wat nu? Komen er dierrechten? Krijgen we een grondgebonden melkveehouderij? Of zijn er in de toekomst enkel nog koeienflats?

Een interessante avond met veel technocraten, maar ook ‘anmelkquotumbeten’. Algemene trend was dat we maatschappij gericht moeten groeien (dus de koeien buiten houden). Want het huidige goede imago behouden is het belangrijkst.  En streven naar nutrienten efficiëntie binnen milieurandvoorwaarden om daar binnen te kunnen groeien.  Alle sprekers zijn het ermee eens dat de melkveehouderij (grotendeels) grondgebonden moet blijven. Carla Dik-Faber zegt ‘ik heb getekend voor een lege melkveewet, enkel om de derogatie niet kwijt te raken’. Hans Geurts kwam met een nieuw voorstel: een fluctuerende melkquotum aangepast aan het verschil tussen kostprijs en melkprijs.

De avond zag er als volgt uit:
20.00 inloop koffie en thee
20.15 eerste spreker; Presentatie Frits van der Schans (CLM)
20.40 tweede spreker; Carla Dik-Faber (Christen Unie)
21.10 derde spreker; Koen Bolscher (NAJK)
21.30 pauze
21.40 vierde spreker; Wiebren van Straten (LTO Noord)
22.10 vijfde spreker: Hans Geurts (NMV en European Milk Board)
22.30 discussie

Locatie: Forumgebouw C314
Tijd: 20h
Datum: woensdagavond 3 december

Melkquotum