Down to Earth overleg

Een gezonde bodem is van levensbelang voor ons allemaal. Mee eens? Kom naar onze bijeenkomst op de Eemlandhoeve, op 23 maart!

Down2Earth.nu is een initiatief van burgers die het belang van een gezonde bodem in Nederland weer krachtig op de kaart willen zetten. Als individuen en organisaties in de veelkleurige reeks van bewegingen voor innovatie in land- en tuinbouw, veeteelt en natuur & milieubeheer, nemen wij hierin het voortouw.

Op 23 maart a.s. vindt de eerste grote bijeenkomst plaats op de Eemlandhoeve in Bunschoten, van 11.00 tot 15.00 uur. lees meer