EHECtiek: Discussieavond uitbraak EHEC bacterie

EHECtiek: Discussieavond over de uitbraak van de EHEC bacterie (Dutch Activity)

  • Wanneer: Woensdag 29 juni, 19.30 – 22.00
  • Waar: Leeuwenborch, C62 (Hollandseweg 1, Wageningen)
  • Taal: Nederlands
  • Toegang: Gratis
  • Inschrijving: Niet nodig

N.a.v. de uitbraak van de EHEC bacterie organiseert Stichting Boerengroep een discussieavond over dit onderwerp.

De gevolgen van de uitbraak van de EHEC bacterie zijn groot. Momenteel zijn er tweeduizend mensen geïnfecteerd en achttien mensen overleden. Over de bron van de besmetting is nog steeds veel onduidelijkheid. Opeens stond de Europese groentemarkt op zijn kop doordat veel mensen geen groenten durfden te kopen. Op dit moment draaien groenten nog steeds door, ondanks herstel van de markt. Daarnaast weigert Rusland nog steeds alle groenten afkomstig uit Europa. Hoe kon dit zover komen? Wat zijn de humane gevolgen en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse glastuinbouwsector? En hoe kan een soortgelijke situatie in de toekomst worden voorkomen?

Woensdag 29 juni organiseert Stichting Boerengroep een discussieavond over dit onderwerp. We willen de uitbraak en de gevolgen reconstrueren en bediscussiëren met een aantal betrokkenen en deskundigen.

De volgende panelleden zullen aanwezig zijn:

  • Dr. E. Franz: Onderzoeker Microbiologische Voedselveiligheid, RIVM
  • Prof. M. Zwietering: Hoogleraar Levensmiddelen Microbiologie, WUR
  • Vertegenwoordiger glastuinbouw

© Boerengroep