28 May: Festival – Long Live the Local Economy

poster

/ CITY COLLEGES / MURGA / TTIP-ALARM / GRASSMOAWER / FOOD / TTIP READING LOUNGE / EURRIJN AWARDS / NACHTDIER & LOCALLY BREWED BEERS! /

(english below)

TTIP-vrij Festival, Lang Leve de Lokale Economie!  In Wageningen vindt op 28 mei een spectaculair evenement plaats in het kader van de nationale actiedag tegen TTIP, CETA en ISDS. Op deze dag vinden tientallen acties plaats door het hele land en Wageningen doet mee met een TTIP-vrij festival!TTIP en CETA vormen een gevaar voor het midden- en kleinbedrijf. Daarom zetten wij op deze dag onze lokale ondernemers in het zonnetje en vieren wij onze duurzame lokale economie. Wij willen laten zien dat de Wageningse burgers en ondernemers deze handelsverdragen niet nodig hebben om een bruisende, sociale, groene en gezonde stad te zijn.Er is een divers programma met een stadscollege over TTIP, muziek, dans, een leeshoek, ruilprogramma, eten en drinken en een prijsuitreiking!

Wees erbij op 28 mei! Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen en/of mee te doen. Gedurende deze dag is het mogelijk om op zoek te gaan naar meer informatie over deze verdragen in ons stadscollege, en zijn er tal van lokale initiatieven die de kracht van onze Wageningse economie aantonen.

Dagprogramma:

12.30 Muziek en dans door Murga (vanuit de stad naar Torckpark)
13.00 Welkom: introductie TTIP Actiedag en Stadscolleges over TTIP
14.15 Optreden van de Grassmoawers en Prijsuitreiking lokale ondernemers
15.10 Afsluiting & muziek door Nachtdier

Continu huiskamerprogramma met leeshoek, discussie en ruilprogramma.

Meer informatie over de sprekers volgt a.s.a.p.

Kom je vrijwilligen? Neem dan contact op via wageningenttipvrij@outlook.com.

————————–————————–————————–———

TTIP-free Festival, Long live the local economy!

On the 28th of May a spectacular event will take place in Wageningen. This will be part of the national action day against TTIP,CETA and ISDS. On this days dozens of actions will take place throughout the country and Wageningen is joining in with a TTIP-free festival!

Trade agreements such as TTIP and CETA form a threat to small and medium sized firms. That is why on this day we we celebrate our local economy and shine a light on our local entrepreneurs. We want to show that Wageningen does not need these unfair trade agreements to be a lively, social, green and healthy city.

We have a diverse programme with city lectures about TTIP, music, dance, a reading area, an exchange program, food and drinks and an awards ceremony for local entrepreneurs. Hereby we want to show alternatives to TTIP.

Be there on the 28th of May! Everyone is very welcome to have a look or join an activity.

Programme:

12.30 Music and Dance by Murga (from city to Torckpark)
13.00 Welcome: introduction to TTIP Actiedag en City Lectures about TTIP
14.15 Music bij the Grassmoawers and award ceremony for local entrepreneurs.
15.10 Thanks and music by Nachtdier

Continuous ‘livingroom programme’ with reading area, discussion and exchange programme.

More information about speakers will follow a.s.a.p.

Do you want to be a volunteer? Then please send an email to wageningenttipvrij@outlook.com.

 

==== PERSAANKONDIGING ====================

Nationale actiedag tegen TTIP en CETA van Terneuzen tot Stadskanaal, ook in Wageningen.

Wageningen, mei 2016 – Op 28 mei komen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. In Wageningen vindt op deze dag een spectaculair evenement plaats met o.a. stadscolleges over TTIP, een info-lounge, livemuziek en een prijsuitreiking voor lokale ondernemers! Verder is er een feestelijke begrafenisstoet in Amsterdam, wordt in de internationale rechtsstad Den Haag de eerste arbitragezaak van een multinational tegen de staat uitgebeeld, organiseren Eindhovenaren een straat-bioscoop en kunnen bezorgde mensen in Terneuzen naar de  TTIP-vrije zone op de markt. Omdat TTIP en CETA een gevaar vormen voor het midden- en kleinbedrijf worden in Wageningen op deze dag de lokale ondernemers in het zonnetje gezet en wordt de duurzame lokale economie gevierd. Het festival toont aan dat Wageningse burgers en ondernemers deze handelsverdragen niet nodig hebben om een bruisende, sociale, groene en gezonde stad te zijn. Er is een divers programma met een stadscollege over TTIP, muziek, dans, eten en lokaal bier, een leeshoek, en een prijsuitreiking voor lokale ondernemers! De Nationale Actiedag is een initiatief van Milieudefensie, en is een evenement van en voor iedereen. Lokaal ligt het initiatief in handen van onder andere milieu- en klimaatactivisten, studenten, vakbondsleden, ondernemers, kunstenaars en lokale politici. In Wageningen wordt de actie gedragen door de mensen van het Burgerinitiatief Wageningen TTIP-vrij aangesterkt door nieuwe vrijwilligers.

Tweede Kamer buiten spel CETA is het al uitonderhandelde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada, waarover de Europese Commissie binnenkort een besluit neemt. CETA zet de deur open voor miljardenclaims van multinationals uit de Verenigde Staten tegen de Nederlandse staat. De Europese Commissie dreigt zo de Tweede Kamer buiten spel te zetten. TTIP is het beoogde vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met de Verenigde Staten, waarover al sinds 2013 wordt onderhandeld. Democratie in de uitverkoop TTIP en CETA zetten de democratische beleidsvrijheid van gemeenten en de nationale overheid in de uitverkoop. De controversiele verdragen bieden multinationals de mogelijkheid om in een speciaal voor hen opgericht tribunaal de overheid aan te klagen als deze bijvoorbeeld besluit reclame voor ongezond voedsel voor kinderen te verbieden, zoals in Den Haag op theatrale wijze zal worden uitgebeeld.

Milieudefensie over TTIP en CETA

Met de leus Een beter milieu eindigt bij TTIP, voert Milieudefensie campagne tegen beide handelsverdragen en voor een eerlijke, duurzame economie. TTIP bedreigt de broodnodige/hoognodige transitie naar een fossielvrije en duurzame samenleving en landbouw. Ook de vrijheid van democratische gekozen overheden om eigen beleid te maken komt in gevaar. Wat: Nationale actiedag tegen TTIP en CETA: TTIP-vrij Festival, Lang Leve de Lokale Economie!

Waar: Van Terneuzen tot Stadskanaal (www.ttipactiedag.nl). WAGENINGEN, Torckpark
Wie: studenten, bezorgde burgers, WUR-werknemers, ondernemers, lokale politici, klimaatactivisten, vakbondsleden en kunstenaars
Wanneer: zaterdag 28 mei, vanaf 12.30 tot 16.00 of later
Meer informatie over de actie in Wageningen:
https://www.facebook.com/events/1089331071129741/
Meer weten over TTIP en CETA: https://milieudefensie.nl/ttip