Tiramisu

Een voorstelling voor boeren, beleidsmakers, buren, burgers en buitenlui.

Wat drijft de moderne boer? Voor welke keuzes staat hij/zij? En welke dilemma’s bezorgen hem slapeloze nachten?

Aan de hand van persoonlijke verhalen van boeren heeft het Inspringtheater de voorstelling Tiramisu gemaakt. Bij deze voorstelling krijgt het publiek de kans om in de huid van het moderne boerengezin te kruipen en hun dromen, angsten en dilemma’s te ervaren.

De voorstelling Tiramisu is gebaseerd op persoonlijke verhalen van boeren. Het laat de oplopende spanningen en conflicten binnen een boerengezin zien dat onder druk staat van toenemende regelgeving, dalende marktprijzen en oplopende schulden.

We presenteren het verhaal van de familie Hofland, een boerengezin dat te kampen heeft met financiële problemen. We bekijken de problemen vanuit drie verschillende perspectieven:

Eerst vanuit het perspectief van Liesje, de boerin. Zij werkt drie dagen in de week buitenshuis in de zorg, runt het huishouden en verzorgt ook nog eens de boekhouding van het bedrijf. Liesje zit in zak en as, ze stopt al jaren het ene gat met het andere en ze weet niet meer waar ze het geld vandaan moet halen. De bank wil geen geld meer lenen en ook familieleden geven niet thuis. Haar man wil de problemen nog niet zien. Ze heeft het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staat;

Vervolgens nemen we het perspectief van Freek, de zoon, over. Freek zit op de middelbare agrarische school en helpt daarnaast zo veel mogelijk mee op het bedrijf. Freek wil later het bedrijf van zijn ouders overgenomen, maar hij heeft zijn eigen ideeën over de bedrijfsvoering. Freek ziet wel dat het zo niet langer door kan gaan en wil graag verbreden. Hij droomt er samen met zijn vriendin Rosa, die de hotelschool doet (en heerlijke tiramisu maakt) van om een restaurant te openen op het bedrijf en mensen uit te nodigen om op het bedrijf te komen kijken;

Als laatste zoemen we in op ideeën en belangen van de boer in kwestie, Bart. Bart houdt van het bedrijf en zijn koeien. Het bedrijf is al generaties lang overgegaan van vader op zoon en Bart heeft er alles voor over om het door te zetten.

    Een optreden duurt doorgaans een uur. Eerst wordt in ongeveer 15/20 minuten het verhaal uitgespeeld. Deze bestaat uit vier scènes, één inleidende scène en 3 inspringscènes met de 3 verschillende hoofdpersonen. Vervolgens neemt de discussieleider het over en vraagt het publiek naar hun mening over de problematiek. Zouden ze het anders aanpakken? De discussieleider nodigt het publiek uit om ‘in te springen’ en de rol van de hoofdpersoon van de scène over te nemen. Dit duurt ongeveer 15 minuten per scène.

    De voorstelling kost 600 euro exclusief reiskosten. Hiervoor komen 5 spelers en een facilitator (joker). Het originele verhaal speelt zich af op een melkveehouderij. Het is mogelijk om het stuk wat aan te passen om aan te sluiten op de problematiek in een andere sector. Daarvoor is een extra repetitie nodig. Een aangepaste voorstelling kost 800 euro.

    Voor meer informatie: st.inspringtheater@wur.nl of 0317-410500 of 0618580093