Mannenbroeders van Kootjebroek

Het is nu 10 jaar geleden dat bedrijven werden geruimd in Kootwijkerbroek. Was het terecht? Die vraag speelt nog steeds! Evenals emoties, wantrouwen, en dus helaas nog geen duidelijke lessen voor de toekomst. Boerengroep draait in Movie-W de Film Mannenbroeders van Kootjebroek. Met toelichting van Lau Jansen (Stichting Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek) en Tjirk van der Ziel (schreef zijn phd thesis over deze zaak).

Op maandag 12 december om 20:30 uur. Toegang gratis. 

Mannenbroeders van Kootjebroek is een portret van documentairemaker Geertjan Lassche over het Veluwse dorp Kootwijkerbroek. In het voorjaar van 2001 brak mond-en-klauwzeer uit. In maart 2001 wordt ook bij een kalf in Kootwijkerbroek MKZ vastgesteld. Inwoners van Kootwijkerbroek geloven niet dat de ziekte er is, omdat de besmetting niet leidt tot een uitbraak. Na hevige rellen worden de dieren toch geruimd. Tien jaar later zijn de massale ruimingen nog steeds een open zenuw. Nog steeds worden er processen gevoerd, nog steeds worstelt de geloofsgemeenschap met het verleden. ■ Tijdens deze filmavond wil Stichting Boerengroep terugblikken op de crisis van 10 jaar geleden. Na de vertoning wordt met een aantal betrokkenen en experts de gevolgen van de crisis besproken en lessen voor de toekomst bediscussieerd.