Over Boerengroep

 

Wie we zijn

Stichting Boerengroep (Peasants/farmers Foundation) wil sinds 1971 de universiteit (studenten, onderzoek, onderwijs) verbinden met de realiteit en uitdagingen van boeren en boerinnen in Nederland en wereldwijd.

"Het onderwijs aan de universiteit was zeer theoretisch en gaf bovendien vaak een verkeerd beeld van de realiteit van boeren en boerinnen"

Jan Douwe van der Ploeg, een van de oprichters van Boerengroep.

Daarom is Boerengroep begonnen met het houden van interviews met boeren. Deze interviews werden vervolgens meegenomen naar de universiteit waar onderzoekers werden ondervraagd en gestimuleerd om onderzoek te doen naar de werkelijke behoeften van de boeren. In 1971 vond er een massale demonstratie plaats. Een half miljoen boeren gingen de straat op om te protesteren tegen de lage prijzen - Boerengroep was er om hen te steunen. Tot op de dag van vandaag strijdt Boerengroep voor een sociale, rechtvaardige en duurzame voedselproductie. Dit doen we door studenten naar het veld te brengen en boeren in collegezalen op de universiteit.

We werken samen met leerstoelgroepen aan de Wageningen Universiteit, zoals RSO (Rural Sociology Group) en Farming Systems Ecology (FSE), met organisaties zoals Cultivate, ASEED, Milieudefensie en Toekomstboeren, de organisaties van Green Active Network (GAN) Wageningen zoals St. Otherwise en RUW, internationale onderzoeks- en belangenbehartigingsinstituten, zoals TNI en onderwijsinstellingen zoals VHL en Warmonderhof. Wij werken nauw samen met boerenbonden, omdat wij deel uitmaken van platform Aarde Boer Consument (ABC, ‘Earth Farmer Consumer’).

Wij ondersteunen en stimuleren studenten en promovendi van Wageningen Universiteit om activiteiten te organiseren die zij belangrijk vinden om aan te pakken, bijvoorbeeld een conferentie of filmvertoning Daarnaast, begeleiden we gemiddeld 2 stagiaires met Boerengroep, zodat studenten een plek hebben om te werken aan onderwerpen die zij belangrijk vinden om met anderen te delen, terwijl zij werkervaring opdoen, hun professionele netwerk verbreden en de informatieve mogelijkheid hebben binnen een internationale organisatie met meer dan 50 jaar ervaring. Bovendien zijn wij actief betrokken bij het aanbieden van scriptie onderwerpen voor studenten, die verband houden met de uitdagingen op landbouwgebied van de realiteit waarmee boeren, tuinders en inheemse gemeenschappen te maken hebben.

2
Boerengroep bij het Activist Village van Neil Young, tijdens zijn tour 'The Monsanto Years', 9 juli 2016, ZiggoDome Amsterdam.

Samen organiseren we:

 • kritische besprekingen en lezingen over landbouwonderwerpen, zowel praktische onderwerpen als politieke debatten in verband met voedselproductie
 • capita selecta vakken aan de Wageningse Universiteit, zoals de Farm Experience Internship
 • excursies naar boerderijen in heel Nederland
 • excursies en uitwisselingsprogramma's in het buitenland, zoals een Permacultuurreis naar het VK en een EU-jeugduitwisseling in Roemenië
 • onderzoeksbemiddeling tussen universiteit (onderzoekers, studenten, onderwijs) en de behoeften van boeren in Nederland. Boerengroep stimuleert boeren om onderzoeksvragen en hun uitdagingen bij ons aan te dragen. Wij kunnen dan studenten vinden die hier als stage of afstudeeropdracht aan kunnen werken.
 • werkgroepen. Samen met de RSO-groep stimuleren we studenten om evenementen van hun eigen interesse te organiseren, gerelateerd aan de landbouw. Momenteel zijn we in gesprek met de RSO om hier een capita selecta van te maken waarvoor studenten studiepunten kunnen krijgen.
 • conferenties, zoals Voedsel Anders
 • markten, zoals Reclaim the Seeds
 • interviews met boeren. In samenwerking met Toekomstboeren gaan leden van de Boerengroep naar het veld om interviews af te nemen met boeren over onderwerpen als toegang tot land, innovatieve manieren van boeren, agro-ecologische benaderingen, enz.
 • interactief theater, 'Inspringtheater', dat een belangrijk onderdeel is van Boerengroep. Inspringtheater biedt studenten een kritische blik op ontwikkelingen in de landbouw in een interactieve vorm van theater.

These events are linked to a yearly theme, for 2021 that was “Back to the roots” and for 2022 it will be “(Un)framing farmers”.

 

Boerengroep heeft als doel:

 • Landbouwonderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderen: sociale wetenschap met natuurwetenschap verbinden; academische theorieën met praktische uitdagingen en innovaties.
 • de (on)mogelijkheden en uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd, onder de aandacht te brengen
 • Begrip kweken voor uiteenlopende meningen en een kritische houding ten opzichte van je eigen standpunt stimuleren
 • Transparantie van de voedselproductieketen stimuleren ter ondersteuning van een kritische houding van consumenten, landbouwers, onderzoekers en studenten
 • Realiseer een eerlijke en vitale landbouw door:
  • de situatie van de landbouwers vandaag en in de toekomst in beeld te brengen door kennisuitwisseling tussen landbouwers, studenten, consumenten en vakmensen
  • verbetering van de positie van de landbouwer
 • Informeren, ervaren, discussiëren, faciliteren, publiceren en activeren om licht te werpen op actuele vraagstukken in de landbouw.  Op deze manier willen Boerengroep en Inspringtheather een kritische houding ten opzichte van landbouw en voedsel stimuleren.

Lees hier in het year report of 2021 hoe dit het afgelopen jaar is gedaan.

Doe mee als vrijwilliger of stagiair!

Ben je student aan de WUR en wil je praktische vaardigheden en kennis opdoen over het organiseren van evenementen op het gebied van voedselproductie? Wil je een documentaire avond of werkgroep opzetten, een excursie, WWOOF weekend, of een Farm Experience Internship aan een universiteit in je eigen land organiseren? Laat het ons weten en wij helpen je met de organisatie, zorgen voor een netwerk van organisaties, boeren, stichtingen en onderzoekers. Stuur ons gerust een mailtje of kom langs op kantoor.