Wat is de FEI?

De Farm Experience Internship (FEI) is een 3 ECTS internationale zomercursus aan de Wageningen Universiteit, die theoretische kennis van studenten wil samenbrengen met praktische vaardigheden en kennis van boeren/akkerbouwers. De cursus wordt mede gecreëerd door een beweging van boeren, tuinders, wetenschappers, studenten, activisten, NGO's en agro-ecologische bedrijven - die samen werken aan een duurzaam, gezond, levensvatbaar voedselsysteem dat eerlijk en rechtvaardig is voor de aarde, de consument en de producent.

Are you interested in growing your own food, discovering local knowledge and practices on organic farms in the Netherlands? Do you want to learn about agroecology, food sovereignty and sustainable food systems? Or would you like to interact and discuss with farmers, peasants and gardeners to find creative, innovative ways of food production? Then sign up! The FEI 2023 will take place from July 17th until August 11th 2023. If you are interested in participating, you can register hier inschrijven.

 

Structuur van de cursus

1. VOORBEREIDING – Lezingen, workshops, excursies, groepswerk. Tijdens de eerste fase van het FEI maak je kennis met allerlei onderwerpen die met landbouw te maken hebben, bijv. agro-ecologie, duurzame voedselsystemen, voedselsoevereiniteit, zaaigoedpatenten enz. We eten samen biologische, lokale, seizoensgebonden maaltijden, we delen kennis en ontdekken verschillende leerstijlen.

2. LATEN WE GAAN BOEREN!Praktische ervaring op een Nederlandse boerderij. Na de voorbereidingsweek wordt elke student naar een andere boerderij ergens in Nederland gestuurd. Voor de start van de FEI kun je je voorkeur aangeven, bijv. voedselbos, geitenboerderij, biologische tuin etc. Gedurende twee weken werk je fulltime samen met de boer, volg je zijn/haar werkritme, leer je praktische vaardigheden en lokale kennis. Studenten wordt gevraagd om foto's of een korte video te maken van hun verblijf op de boerderij, die ze later zullen presenteren. De deelnemende boerderijen zijn meestal biologisch, maar sommige zijn nog steeds op zoek naar een meer duurzame bedrijfsvoering (wat erg interessant is voor jou als student: kun je manieren vinden om de boer te ondersteunen?!)

3. EVALUATIE - Na twee weken oogsten, koeien of geiten voeren, of kaas maken, komen de studenten terug naar Wageningen voor de evaluatiefase. Deel ervaringen, bespreek wat je geleerd hebt en maak het enige echte FEI Verhalenboek!

Leerresultaten van de cursus

Na deelname aan deze cursus wordt van de studenten verwacht dat zij:

  1. Begrijpen van en nadenken over Agro-ecologie als wetenschap, praktijk en beweging. Hun mening en visie op agro-ecologie formuleren en bespreken. Studenten kunnen kritisch reflecteren op de verworven kennis en vaardigheden en deze actief gebruiken tijdens discussies en debatten, bv. over de noodzaak om kennis van boerenlandbouw, voorouderlijke kennis en wetenschappelijk onderzoek te combineren om samen innovatieve landbouwpraktijken te creëren.
  2. Begrijpen van en nadenken over de verschillende componenten van agro-ecologie, zoals voedselsoevereiniteit, bodem, zaden, land en gender, en pas deze kennis toe bij de analyse van je boerderij.
  3. Analyseer de landbouwrealiteit en zich aan te passen aan deze boerenrealiteit en boerenconcepten. Begrijp het concept van de realiteit met betrekking tot onderzoek vs. landbouwers en probeer aan deze realiteiten tegemoet te komen om samen te werken.
  4. Begrijp het begrip toegepast onderzoek die individuele landbouwbedrijven of de landbouwsector ondersteunt.
    1. Pas de kennis en vaardigheden toe die zijn opgedaan tijdens de workshop van spelen met methodologie uitgevoerd door Michelle, terwijl ze meedeed op de boerderij.
    2. De tijdens de workshop opgedane kennis en vaardigheden toepassen op analyse van landbouwsystemen.
    3. Bereiken je eigen leerdoelen en bespreek ze met de boeren.

 

Help mee de volgende FEI te organiseren!

Als onderdeel van het organisatieteam van de FEI mag jij je dromen waarmaken! Een paar maanden voor het FEI stellen we een team samen dat bestaat uit vrijwilligers, stagiaires van de Boerengroep en de coördinator van de Boerengroep. Met behulp van dragon dreaming technieken proberen we stem te geven aan hoe we willen dat de FEI eruit komt te zien, en vervolgens maken we het samen waar. Dus, wil je niet alleen meewerken aan het FEI, maar ook meebeslissen over de inhoud en de organisatie van de dagen? Stuur dan een mailtje naar st.boerengroep@wur.nl!