Wat is de FEI?

De Farm Experience Internship (FEI) is  a yearly 3 ECTS international summer course at the Wageningen University, which intends to bring together theoretical knowledge from students with practical skills and knowledge from farmers/peasants. It is being co-created by a movement of peasants, farmers, gardeners, scientists, students, activists, NGOs and agroecological companies – working together towards a sustainable, healthy, viable food system that is fair and just for the earth, the consumer and the producer.

Are you interested in growing your own food, discovering local knowledge and practices on organic farms in the Netherlands? Do you want to learn about agroecology, food sovereignty and sustainable food systems? Or would you like to interact and discuss with farmers, peasants and gardeners to find creative, innovative ways of food production? Then sign up! The FEI 2024 will take place from July 22 until August 16. (Exact dates will be published on this website soon). The first week and last week of the course will be in Wageningen (send us an email if you need a place to sleep), the second and third week will be at farms all around the Netherlands.

If you are interested in participating in the FEI 2024, you can register hier inschrijven.

Structuur van de cursus

1. VOORBEREIDING (first week; July 22-26) – Lezingen, workshops, excursies, groepswerk. Tijdens de eerste fase van het FEI maak je kennis met allerlei onderwerpen die met landbouw te maken hebben, bijv. agro-ecologie, duurzame voedselsystemen, voedselsoevereiniteit, zaaigoedpatenten enz. We eten samen biologische, lokale, seizoensgebonden maaltijden, we delen kennis en ontdekken verschillende leerstijlen.

2. LATEN WE GAAN BOEREN! (2nd and 3rd week; July 29-August 9)- Praktische ervaring op een Nederlandse boerderij. Na de voorbereidingsweek wordt elke student naar een andere boerderij ergens in Nederland gestuurd. Voor de start van de FEI kun je je voorkeur aangeven, bijv. voedselbos, geitenboerderij, biologische tuin etc. Gedurende twee weken werk je fulltime samen met de boer, volg je zijn/haar werkritme, leer je praktische vaardigheden en lokale kennis. Studenten wordt gevraagd om foto's of een korte video te maken van hun verblijf op de boerderij, die ze later zullen presenteren. De deelnemende boerderijen zijn meestal biologisch, maar sommige zijn nog steeds op zoek naar een meer duurzame bedrijfsvoering (wat erg interessant is voor jou als student: kun je manieren vinden om de boer te ondersteunen?!)

3. EVALUATION (last week; August 12-16)- After two weeks harvesting, feeding cows, goats, or making cheese, students will come back to Wageningen for the evaluation phase. Share experiences, discuss what you’ve learned and create the one and only FEI Story Book!

 

Leerresultaten van de cursus

Na deelname aan deze cursus wordt van de studenten verwacht dat zij:

  1. Begrijpen van en nadenken over Agro-ecologie als wetenschap, praktijk en beweging. Hun mening en visie op agro-ecologie formuleren en bespreken. Studenten kunnen kritisch reflecteren op de verworven kennis en vaardigheden en deze actief gebruiken tijdens discussies en debatten, bv. over de noodzaak om kennis van boerenlandbouw, voorouderlijke kennis en wetenschappelijk onderzoek te combineren om samen innovatieve landbouwpraktijken te creëren.
  2. Begrijpen van en nadenken over de verschillende componenten van agro-ecologie, zoals voedselsoevereiniteit, bodem, zaden, land en gender, en pas deze kennis toe bij de analyse van je boerderij.
  3. Analyseer de landbouwrealiteit en zich aan te passen aan deze boerenrealiteit en boerenconcepten. Begrijp het concept van de realiteit met betrekking tot onderzoek vs. landbouwers en probeer aan deze realiteiten tegemoet te komen om samen te werken.
  4. Begrijp het begrip toegepast onderzoek die individuele landbouwbedrijven of de landbouwsector ondersteunt.
    1. Pas de kennis en vaardigheden toe die zijn opgedaan tijdens de workshop van spelen met methodologie uitgevoerd door Michelle, terwijl ze meedeed op de boerderij.
    2. De tijdens de workshop opgedane kennis en vaardigheden toepassen op analyse van landbouwsystemen.
    3. Bereiken je eigen leerdoelen en bespreek ze met de boeren.

 

Join the FEI organising team of Boerengroep!

The FEI organising team exists of Boerengroep interns, the coordinator and a group of volunteers. Together, this group will organise a the ECTS summer course on agroecology themselves! It’s a unique opportunity for you, as a student, to design a 3ECTS university course, filled with topics that students themselves find important. You can also think along who you like to be the teachers. Not only white male professors 😉 but a wide group of people sharing their knowledge, like peasant farmers with practical knowledge from the field.

Apply for a position at the organising team as intern or as volunteer: send an email to st.boerengroep@wur.nl