Over Boerengroep

Boerengroep: wie we zijn

Stichting Boerengroep is opgericht in maart 1971 als onderdeel van de studentenbeweging. In reactie op de democratiseringacties van 1968 ontstond binnen de studentenbeweging de buitenuniversitaire praktijk (B.U.P.), waarmee studenten probeerden directer aan te sluiten bij de problemen van de achtergestelde groepen in de samenleving. De grote demonstratie van een half miljoen boeren in Brussel op 23 maart 1971 maakte duidelijk dat boeren ook een achtergestelde groep waren. De Wageningse studenten realiseerden zich dat het onderwijs en onderzoek volstrekt niet aansloot bij de concrete problemen van boeren en tuinders. (Hier vind je enkele publicaties uit onze beginperiode)

Stichting Boerengroep slaat een brug tussen de landbouwpraktijk en de landbouwtheorie, ofwel tussen boer en student. Met uitdagende, creatieve en prikkelende activiteiten wil Boerengroep een bijdrage leveren aan de praktische en academische vorming van studenten. Boerengroep werkt samen met leerstoelgroepen aan de WUR, zoals de Rural Sociology Group (RSO) and Farming Systems Ecology (FSE), met organisaties van Green Active Network (GAN) Wageningen, zoals St. Otherwise, RUW, WEP, Toekomstboeren en onderwijsinstellingen zoals VHL en Stoas Wageningen. Daarnaast faciliteren we kritische discussies en strijden we voor een gezonde en sociale landbouw.

Dit doen we door het organiseren van:

 • capita selecta’s op de Wageningen University, zoals de Farm Experience Internship
 • excursies naar het buitenland, zoals de permacultuur trip naar Engeland en de EU Youth Exchange in Roemenië
 • excursies naar boerderijen in Nederland
 • lezingen (o.a. over agroecologie, TTIP, Landbouw Verkiezings Debat, ‘Food for All’ etc.)
 • conferenties, zoals Voedsel Anders
 • praktijkdagen
 • vraaggestuurd onderzoek: wij stimuleren boeren om onderzoeksvragen aan ons door te geven – wij zoeken dan studenten die hiermee aan de slag willen tijdens de thesis of stage
 • interactief theater. Een actief onderdeel van de stichting Boerengroep is het “Inspringtheater” dat actuele maatschappelijke (landbouw-) thema’s aansnijdt door middel van interactief theatre

Boerengroep streeft ernaar om:

 • Landbouw onderwerpen vanuit meerder kanten te belichten om een gefundeerde mening te vormen en stimuleren
 • Begrip voor keuzes van de ander te vergroten en een kritische houding tegenover eigen standpunt of rol te stimuleren
 • Keuzemogelijkheden van boeren inzichtelijk te maken
 • Transparantie en openheid van de voedselketen te stimuleren zodat het oordeel van boeren en consumenten kritischer en beter gefundeerd wordt
 • Vitale en faire landbouw te helpen realiseren door:
  • De situatie van de boer van nu en in de toekomst in beeld brengen door boeren en andere professionals en kennisuitwisseling te stimuleren
  • Via consumenten de positie van de boer verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de eat-in en regionale boerenmarkt, waar consumenten in direct contact met hun voedselproducenten komen
 • Actuele onderwerpen en problemen in de landbouw aan het licht te brengen door: informeren, ervaren, bediscussiëren, faciliteren, actie, publiceren. Hiermee willen Boerengroep en Inspringtheater een kritische houding stimuleren

Help ons mee als vrijwilliger of stagiair!

Heb jij een goed idee voor een lezing, een filmavond of excursie? Wil je een werkgroep starten omtrent WWOOFen in Nederland? Wil je stage lopen bij Boerengroep en ons helpen in onze strijd voor gezonde en sociale voedselproductie? Stuur ons een mailtje of kom langs bij ons op kantoor!

Wij bieden je de mogelijkheid om samen met een of meer bestuursleden of de coördinator een activiteit, publicatie, of onderzoek te starten dat in de lijn ligt van Boerengroep. Ook als je ideeën of feedback hebt, of iets dat onder de aandacht gebracht moet worden bij Boerengroep, horen wij dat graag!