Stage Louis Bolk & de Bolster

Aanbod Stageplaats bij Louis Bolk & de Bolster:

Functionele biodiversiteit in kas en akkerrand

Het Louis Bolk werkt samen met boeren en kastelers aan het verhogen van de functionele biodiversiteit in de akkerrand en in de kas. Door het zaaien van bloemen worden bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen op de akker en in de kas voorzien van extra voeding en schuilplaatsen voor voortplanting en overwintering. Als de natuurlijke vijanden langer kunnen overleven, hoeven ze minder vaak te worden uitgezet en is de kans groter op een predator-plaag evenwicht op de lange termijn. Daarvoor moet wel de juiste soortkeuze gemaakt worden. In de praktijknetwerken Bij en Bestuiving en Functionele Biodiversiteit in de Kas
gaan we op zoek naar de meest geschikte bloemsoorten en mengsels daarvan en bestuderen de plant-insect relaties op het veld en in de kas.

Wil je hier deel van uitmaken? Vind je het leuk contact te hebben met telers en mee te werken aan een actueel praktijkprobleem? Heb je een passie voor insecten en affiniteit met plant-insect relaties, agro-biodiversiteit, (biologische) tuinbouw/akkerbouw, participatief en praktijkgestuurd onderzoek en wil je je kennis verdiepen en ervaring vergroten? Neem dan contact met ons op!

Contactpersonen:

meer info