Naar een beter voedsel- EN landbouwbeleid

abc

Vorig najaar (nog onder staatssecretaris Dijksma en ondertekend door minister Ploumen) stuurde de regering een brief aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid (download hier). Daarin werden het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de voedselagenda van het kabinet verder vorm te geven. ABC is ingegaan op deze uitnodiging. Wij zullen onze landbouwvisie sturen naar de staatssecretaris en de minister, naar fracties (m.n. landbouw woordvoerders) en besturen (programcommissies) van politieke partijen, en NGO’s. ====

Lees hier onze bijdrage: Landbouwvisie ABC 2016

====

Aarde Boer Consument (ABC) is een platform van organisaties van boer(inn)en en sympathisanten die zich sterk maken voor een landbouwbeleid gericht op ecologische en economische houdbaarheid. Naast o.a. boerenorganisaties als NAV, NMV, de Vereniging voor BD Landbouw, en maatschappelijke organisaties als X-Y en WILPF, is Stichting Boerengroep ook onderdeel van dit platform om samen te werken naar een ander landbouwbeleid waarin voedselsoevereiniteit centraal staat.

De voedselagenda is mede gebaseerd op het WRR rapport: ‘naar een voedselbeleid’. Op 26 januari vond een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer. Daarvoor hadden  o.a. Wemos en een alliantie van 9 NGO’s , waaronder Voedsel Anders, hun feedback gegeven. Dit alles al in aanloop naar 2020, wanneer het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) weer voor de periode  2020-2027 op de agenda staat. Het kabinet beloofde deze materie in het najaar van 2016 op te pakken.

Meer info: aardeboerconsument.nl